Disclaimer - Gebruikersvoorwaarden voor bezoekers

At this time, the disclaimer is only available in Dutch:

Deze website is eigendom van en wordt gecontroleerd door Frixx-iT bvba. U kunt onze website gebruiken voor persoonlijke informatie, opvoeding, communicatie, amusement en genot. Wees vrij om deze site door te nemen, maar uw toegang en gebruik van het onderwerp is verbonden aan enkele gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wetten. Door naar onze site te surfen bevestigt u kennis gekregen te hebben van deze voorwaarden en bevestigt u, zonder enige beperking of voorbehoud, deze voorwaarden, regelgeving en wetten te aanvaarden.

Alle tekstinformatie, fotomateriaal, grafieken, typografische middelen, javaScript codes, achtergrondinformatie, animaties, videomateriaal of andere gegevens die aan deze site verbonden zijn, zijn beschermd onder het auteursrecht. De inhoud van deze site mag niet gekopieerd, herschreven of hergepubliceerd worden voor publieke en/of privť aangelegenheden, direct of indirect in eender welke mediavorm dan ook. Tevens mag de inhoud niet voor handels- of winstgevende doeleinden gebruikt worden. De inhoud van de site mag wel gebruikt worden voor persoonlijke, private, niet commerciŽle individuele bezoekers. Bezoekers hebben geen enkel eigendomsrecht op de gegevens die mogelijkerwijze van de deze site kunnen gedownload worden.

Er wordt geen enkele garantie of waarborg verstrekt omtrent de inhoud van deze site. Gebruik van de gegevens beschikbaar op deze site gebeurt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Noch Frixx-iT bvba, noch enig ander individu of rechtspersoon kan rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het gebruik van de gegevens beschikbaar op deze website.

Bezoekers van de site mogen geen taal gebruiken die bedreigend of vulgair is. Bezoekers mogen ook geen informatie versturen die derden zouden beledigen of schade aan derden kunnen veroorzaken. Bezoekers mogen in geen geval een poging ondernemen om een onwettige handeling te doen op deze site of op een onderdeel van deze site.

Bezoekers die deze regels niet naleven zullen vervolgd worden. Belgisch recht is van toepassing en de Belgische rechtsbanken zijn exclusief bevoegd.